North-Western Syria

The problem of unregistered civil incidents in North-Western Syria: Causes and Effects

The problem of unregistered civil incidents in North-Western Syria: Causes and Effects According to the (UNHCR) recent reports in Syria, 13,4 million people were affected by the conflict from 2011 until May 2021. (More than half of the pre-conflict population, which were 22 million). Half of 13,4 million people (6,6 million) are refugees, and 6,7…

Sivil toplum yararına bir bilgilendirme kampanyası

Sivil toplumun lehine bir medya kampanyası, Suriye halkının çatışmanın günlük etkilerini vurgulamanın yanı sıra hayatlarını etkileyen halk söyleminde seslerini iletmelerine yardımcı olarak Suriye medyası, sivil toplum örgütleri ve uluslararası organlar arasındaki işbirliğini ve koordinasyonu artırarak Suriye’de sosyal uyumu sağlamaya katkıda bulunmak için bir medya kampanyası Halkın yaşamları ve dolayısıyla medya kampanya çerçevesinde çeşitli toplum ve…

Yerel konsey ve sivil varlıkların rehabilitasyonu için eğitim projesi

500 erkek ve kadın kursiyer için 25 eğitim atölyesi uygulayarak, bir şehir ve kırsal bölge olan Halep şehrinde yerel konsey ve sivil varlıkların rehabilitasyonuna yönelik eğitim projesi Eğitim programları şunlardı: müzakere becerileri, çatışma yönetimi, geçiş adaleti eğitimi, sivil barış, insan hakları, dokümantasyon Ceza, IHL, Yönetişim sivil toplum örgütleri.    

En ciddi suçların soruşturulmasına ve kovuşturulmasına yardımcı olacak proje

İsviçre Lozan şehrinde 3/3/2018 tarihinde, Mart 2011’den bu yana Suriye’de işlenen uluslararası hukukun sınıflandırmasına göre en ciddi suçların soruşturulmasına ve kovuşturulmasına yardımcı olmak için Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan tarafsız ve bağımsız uluslararası mekanizma ile bir işbirliği protokolü imzalanması.

Topluluk oluşturma projesi

Yerinden edilmiş ve yerli nüfus arasındaki toplumsal uyumu arttırmak, heterojen toplumsal bileşenler, özellikle yerel nüfus ve ülkenin diğer bölgelerinden yeni gelenler (yerinden edilmişler mektubunun olmaması ve hoşgörüsüzlük mektubu olmaması sorununa çözüm bulmak ve uyumsuzluk sorununa çözüm bulmak için bir proje bulmak ve Halep’in kuzey ve doğu kırsalındaki hedeflenen bölgelerdeki farklı toplumsal gruplar arasındaki uyum ve…