Sivil toplum yararına bir bilgilendirme kampanyası

Sivil toplumun lehine bir medya kampanyası, Suriye halkının çatışmanın günlük etkilerini vurgulamanın yanı sıra hayatlarını etkileyen halk söyleminde seslerini iletmelerine yardımcı olarak Suriye medyası, sivil toplum örgütleri ve uluslararası organlar arasındaki işbirliğini ve koordinasyonu artırarak Suriye’de sosyal uyumu sağlamaya katkıda bulunmak için bir medya kampanyası Halkın yaşamları ve dolayısıyla medya kampanya çerçevesinde çeşitli toplum ve…

Yerel konsey ve sivil varlıkların rehabilitasyonu için eğitim projesi

500 erkek ve kadın kursiyer için 25 eğitim atölyesi uygulayarak, bir şehir ve kırsal bölge olan Halep şehrinde yerel konsey ve sivil varlıkların rehabilitasyonuna yönelik eğitim projesi Eğitim programları şunlardı: müzakere becerileri, çatışma yönetimi, geçiş adaleti eğitimi, sivil barış, insan hakları, dokümantasyon Ceza, IHL, Yönetişim sivil toplum örgütleri.    

Topluluk oluşturma projesi

Yerinden edilmiş ve yerli nüfus arasındaki toplumsal uyumu arttırmak, heterojen toplumsal bileşenler, özellikle yerel nüfus ve ülkenin diğer bölgelerinden yeni gelenler (yerinden edilmişler mektubunun olmaması ve hoşgörüsüzlük mektubu olmaması sorununa çözüm bulmak ve uyumsuzluk sorununa çözüm bulmak için bir proje bulmak ve Halep’in kuzey ve doğu kırsalındaki hedeflenen bölgelerdeki farklı toplumsal gruplar arasındaki uyum ve…

Adalet projesine erişim

The Access to Justice Project, which works to provide legal aid and advice and legal awareness lectures on several different topics for different local communities in the northern and eastern countryside of Aleppo, among the displaced population, including women and youth, with the aim of reducing vulnerabilities, alleviating their problems and providing them with protection…