برنامج-التنمية-الزراعية

Tarımsal Kalkınma Programı

Bu program şunlarla ilgilidir:

1- Tarım kooperatif birlikleri kurulmasına destek olmak ve gerekli kanunları uygulayarak savunmasını sağlamak.

2- Tarım sektörünün gelişmesine katkı sağlamak için, tarımsal sorunları belirlemek ve çözülmesine yönelik gerekli araştırmaları ve çalışmaları yapmak.

3- Tarım sektörünün gelişmesine yönelik planların oluşturulması ve projelerin hayata geçirilmesini sağlamak.

4- Çiftçilerin üretim verimliliklerini artırmaya katkıda bulunacak şekilde çiftçilerin yeteneklerini geliştirmek için teknik tavsiye ve danışmanlık sağlamak.

5-Çiftçilerleri ve tarım sektöründe çalışanları gelişmelerine yönelik  iç ve dış eğitim programları hazırlamak ve katılımlarını sağlamak.

6-  Tarım sektörünün ülke ekonomisini rolünü güçlendirmeye yönelik, çiftçilere maddi ve nakdi yardımın dağıtılması ve genel olarak tarım faaliyetleri desteklenmesini sağlamak.