Suriyeli uzmanlar, akademisyenler ve aktivistler tarafından 2013’ün başlarında kurulan ve Türkiye’de yasal olarak kayıtlı özgür ve adil bir demokratik topluma ulaşmak için farkındalık yaymayı, danışmanlık sunmayı ve hukukun üstünlüğünü güçlendirmeyi amaçlayan bağımsız bir sivil toplum kuruluşu.

Dernek, toplumsal ihtiyaçlara daha hızlı yanıt verebilmek amacıyla, 9/11/2022 tarihinde yapılan toplantıda Genel Kurul’un onayından sonra derneğin yeni adı onaylandı ve yeni programlar eklendi.

Vizyonumuz

Suriye toplumunun tüm kesimlerinin eşit hak ve görevlere sahip olduğu özgür ve adil bir demokratik topluma erişmek.

Misyonumuz

Adalet, demokrasi ve insan hakları kavramlarını yaymak, hukukun üstünlüğünü teşvik etmek, toplumun haklarını ve görevlerini anlama konusunda enerjilerini harekete geçirmek ve sosyal adalet ve hoşgörü değerlerini uygulamak.

Değerler

Eşitlik – adalet – güvenilirlik – şeffaflık – saygı

Amaçlar

Hukukun üstünlüğünü teşvik etmek ve toplumda insan haklarına saygı göstermek için yasal farkındalığı yaymak.

 İnsan hakları ve geçiş dönemi adalet mekanizmaları bilinçlendirmeyi, barış inşası, şiddet içermeyen ve ihtilaf çözümüne katılım.

Farklı çıkarlardan kaynaklanan gerilimleri azaltmak için toplumun çeşitli bileşenleri arasında bir uyum ve istikrar durumu oluşturmak için toplumsal fikir birliğini teşvik etmek.

Amaçların gerçekleştirme araçları

Vatandaşların entegrasyonunu ve sosyal entegrasyonunu teşvik amaçlı atölye çalışmaları, eğitim kursları, seminerler ve bilinçlendirme oturumları düzenlemek.

yardımları sunma.

Gerekli kanuni danışmalıklar ve

Yasal, sosyal ve bilimsel araştırma ve çalışmaları yapmak.

Suriye’deki sivil toplum kuruluşları ve yerel meclislerle işbirliği ve koordinasyonu.

Derneğin Organizasyon Yapısı

Dernek, beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu’na sahiptir; Derneği kuran ve kuruluş sürecini öneren ve harekete geçiren ve kristalleştiren bir grup insan, kuruluş sözleşmesinin imzalayanlarıdır. Ayrıca üç kişiden Gözetim Komitesine sahiptir. Kurulun sekiz üyesi de var ve İcra Müdürü’nden oluşan yürütme ekibi eklenir.

1- Program Yöneticisi: beş programı denetlemektedir: hukuk kliniği, kapasite geliştirme, savunma ve araştırma, geçiş dönemi adaleti, tarımsal kalkınma
2. Mali ve idari müdür: Bunları denetlemektedir: lojistik ve mali sorumlusu, idari ve insan kaynakları sorumlusu, Türk Hukuk muhasebeci, Türk Hukuk Danışmanı.
3. Fon Sorumlusu.
4. İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu.
5. Emniyet ve Güvenlik Sorumlusu.