Programın kültürünü yaymak, derneğin eğitimini yönetmek, eğitim atölyelerini belirlemek, hazırlamak ve derneğin tüm alanlarında kapasite geliştirme projeleri hazırlamak.

Yerel örgütlerin ve çalışanlarının kapasitelerinin arttırılması ve mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılması amacıyla amaç ve hedeflere ulaşmak için bireylerin ve toplumun beceri ve etkinlikle çalışma ve faaliyetler gerçekleştirme kapasitesinin güçlendirilmesi.