Yasal farkındalığın yayılması ve toplumda insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğünün teşvik edilmesi.

Toplumdaki savunmasız ve zayif gruplara, yasal yardıma kolay bir şekilde erişebilmeleri için yasal destek ve tavsiye sağlama.

Anlaşmazlıkları ve yasal sorunları barış içinde çözme

Korunmasız ve zayif grupların, taraf oldukları davalarda adli temsili.

Derneğin çalışmalarına ilişkin yasal konularda konuyla ilgili makamlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde eğitim kursları ve atölye çalışmaları düzenlemek.