Suriye’deki  şimdiki ve gelecekteki çeşitli konularla ilgili araştırma ve çalışmalar hazırlamak ve çeşitli araştırma ve projeler için  gerekli atölye çalışmalarını yapmak.

Suriye halkının yaşadığı insani meselelerin savunuculuğu.

 Savunuculuk kampanyaları yoluyla insanlara fayda sağlayan ve politika formülasyonunu her düzeyde etkileyen, topluluk sorunlarını vurgulayan ve bunları topluluk üyelerinin yararına çalışmak.

Sesini karar vericilere iletebilecek ve politikalarını değiştirmeleri için baskı yapacak bir Suriye sesi oluşturma. Yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde değişimi için uzun vadeli bir vizyon elde etme.

Bir yandan derneği ile sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve diğer yandan medya arasındaki koordinasyonu ve işbirliğini etkinleştirmek amacıyla uygun mekanizmalar ve programlar geliştirmek.