Geçici adalet programı görevleri

Geçici adalet ne olduğu, hedefleri ve yapısını bilinçlendirme.

yaptırımlardan kaçmayı mücadele etmek ve sorgulama soruşturma kültürünü yayımlamak , insan haklarına yapılan büyük suçların cezasını kesmek ve yasal sorumlulukları yerine getirmek.

şehitleri ve ölenleri anmak için anıt dikmek ve anma günleri oluşturmak , yapılan suçları halkın genel hafızasında devamlı bulundurmasına çalışmak ve tekrarlanmasını engellmek.

mağdurların reform girişimi üzerinde çalışmak ve gördükleri manevi ve maddi zararları telafi etmesi için rehabilite etmek ve tekrar incemelerini engellemek .

Toplumsal barışı teşvik etmek, şiddeti reddetmek, acı veren geçmişi belgelemek ve çeşitli Suriye toplumunun tarihi bir kaydını oluşturmak.

Yasal klinik programı görevleri

Yasal farkındalığın yayılması ve toplumda insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğünün teşvik edilmesi.

Toplumdaki savunmasız ve zayif gruplara, yasal yardıma kolay bir şekilde erişebilmeleri için yasal destek ve tavsiye sağlama.

Anlaşmazlıkları ve yasal sorunları barış içinde çözme

Korunmasız ve zayif grupların, taraf oldukları davalarda adli temsili.

Derneğin çalışmalarına ilişkin yasal konularda konuyla ilgili makamlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde eğitim kursları ve atölye çalışmaları düzenlemek.

Kapasite Geliştirme Programının İşlevleri

Programın kültürünü yaymak, derneğin eğitimini yönetmek, eğitim atölyelerini belirlemek, hazırlamak ve derneğin tüm alanlarında kapasite geliştirme projeleri hazırlamak.

Yerel örgütlerin ve çalışanlarının kapasitelerinin arttırılması ve mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılması amacıyla amaç ve hedeflere ulaşmak için bireylerin ve toplumun beceri ve etkinlikle çalışma ve faaliyetler gerçekleştirme kapasitesinin güçlendirilmesi.

Araştırma ve Yandaşlık Programı

Suriye’deki  şimdiki ve gelecekteki çeşitli konularla ilgili araştırma ve çalışmalar hazırlamak ve çeşitli araştırma ve projeler için  gerekli atölye çalışmalarını yapmak.

Suriye halkının yaşadığı insani meselelerin savunuculuğu.

 Savunuculuk kampanyaları yoluyla insanlara fayda sağlayan ve politika formülasyonunu her düzeyde etkileyen, topluluk sorunlarını vurgulayan ve bunları topluluk üyelerinin yararına çalışmak.

Sesini karar vericilere iletebilecek ve politikalarını değiştirmeleri için baskı yapacak bir Suriye sesi oluşturma. Yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde değişimi için uzun vadeli bir vizyon elde etme.

Bir yandan derneği ile sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve diğer yandan medya arasındaki koordinasyonu ve işbirliğini etkinleştirmek amacıyla uygun mekanizmalar ve programlar geliştirmek.